top of page

Fagfolks dilemmaer og barrierer

Heldigvis snakker vi i dag mer åpent om rusproblem og psykiske vansker enn tidligere. Mennesker som sliter med rus og psykisk sykdom finnes i alle samfunnslag. De fleste av oss kjenner noen i familie eller eget nettverk som har rusproblem eller psykisk sykdom. Likevel opplever mange fagpersoner at dette kan være vanskelig å snakke om.

Du kan være redd for å gjøre feil, overdrive, oppleve avvisning og sinne fra foreldre, eller skape mer problem for barnet. Manglende rutiner og usikkerhet når det gjelder mandat kan også bidra til handlingslammelse. Videre kan egne holdninger eller ubearbeidede personlige erfaringer komme i veien for å gjøre en god jobb. Det er viktig at du som fagperson tar dette på alvor og tar tak i de barrierene du kjenner på som hindrer deg når det gjelder arbeidet med barn som er pårørende.

 

I den sammenheng må det presiseres at du må tåle barnets historie og ikke bidra til ytterligere bagatellisering for å trøste barnet eller beskytte deg selv. For barn vil det være et ekstra svik og kanskje bety at barnet gir opp og mister tilliten til voksne. (Se Grimsgaard 2019)

Fagfolks dilemmaer og barrierer: Tekst
Portrett av tankefull kvinne
bottom of page