top of page

Hva kan barn ha behov for å vite

 • Det er mange barn som er i samme situasjon – «du er ikke alene»

 • Litt om forelderens tilstand, forklaring av symptomer, eventuelle årsaker

 • Hvordan forelderen blir ivaretatt, og hvilken behandling som gis

 • Hvem som skal ivareta barnet hvis forelderen er innlagt

 • Muligheter for å besøke forelderen (ved døgnbehandling), og hvordan det kan foregå

 • Om forelderen kan bli bedre/ frisk  

 • Hvordan tilstanden kan påvirke forelderen og resten av familien

 • Hva som er normale reaksjoner hos barn når foreldre er syke

 • At mange barn ofte tenker at de har skyld i familiens situasjon og foreldres sykdom

 • At foreldres problemer er aldri barns skyld

 • At barnet ikke kan gjøre forelderen frisk

 • At forelderen har ansvar for egen tilfriskning sammen med sine hjelpere

 • Om barnet kan utvikle samme problem som forelderen

 • At det er helt normalt å være sint på og skuffet over forelderen, være lei seg og redd samtidig som man er glad i forelderen sin

 • At barnet har lov til å være glad, være sammen med venner og oppleve hyggelige ting

 • I hvilken grad den andre forelderen er involvert (når foreldrene ikke er sammen)

 • Hvem andre som kjenner til forelderens vansker

 • Hvilke andre voksne barnet kan snakke med for sin egen del

I familier der en av foreldrene har rusmiddelavhengighet eller alvorlig psykisk lidelse kan forelderen ha redusert omsorgsansvar for barnet. Det er et viktig bakteppe i samtaler med foreldre som kan ha mye frykt for å miste omsorgen for barnet sitt, og barn som kan være redde for å bryte «hemmeligheter».

Hva kan barn ha behov for å vite?: Tekst
Gråtende barn
bottom of page