top of page

E-læring

Barn som pårørende  
Kurs for helse- og omsorgspersonell i kommunen.

Jeg vet 
Læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler.

Pårørendeprogrammet 
Et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak.

Snakketøyet 
Digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende.


SNAKKE  
Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn.


Tips til samtaler med barn og unge

Videosnutter utviklet av KoRus Sør

Vold og seksuelle overgrep mot barn

Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Hvordan ivareta barn og unge? Fagfilmer, caser og drøftingsoppgaver og henvisninger til Pårørende-veilederen.

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge 
Fem opplysningsfilmer med refleksjonsoppgaver. Faglig ansvar: Advokat Kurt O. Bjørnnes. 

E-læring: Tekst
Hånd peker på dataskjerm
bottom of page