Barnespor 3:

Guide til foreldresamtaler

Barnespor 3 er et samtaleverktøy som helsepersonell og andre fagpersoner kan benytte i planlegging og i samtaler når forelderen har tilbud  i kommune eller spesialisthelsetjeneste.


Det er viktig at du på forhånd setter deg inn i hva som kan være vanlige utfordringer og normale reaksjoner hos barn som lever med rusproblemer og psykisk sykdom i familien.

Slik kan du gjøre det

 
 

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge 2020

  • Facebook