top of page
Mann og kvinne i samtale

Barnespor 3:
Guide til foreldresamtaler

Barnespor 3 er et samtaleverktøy som helsepersonell og andre fagpersoner kan benytte i planlegging og i samtaler når forelderen har tilbud  i kommune eller spesialisthelsetjeneste.

 

Det er viktig at du på forhånd setter deg inn i hva som kan være vanlige utfordringer og normale reaksjoner hos barn som lever med rusproblemer og psykisk sykdom i familien.

Slik kan du gjøre det

BARNESPOR 3: Welcome
bottom of page