top of page

Når forelderen er usikker på om
barnet bør få informasjon

Ta ambivalens på alvor

Forelderen ser kanskje både fordeler og ulemper ved å informere barnet og trenger å få reflektere sammen med deg. Anerkjenn at dette kan være et dilemma og ta usikkerheten på alvor. Vurder graden av bekymring for barnet, hvor lenge barnet kan vente, og hvor lang tid det er forsvarlig å bruke på forelderens usikkerhet.

Gjør forelderen oppmerksom på usikkerheten

«Du ønsker å beskytte barnet ditt ved ikke å snakke om utfordringene hjemme. Samtidig er du usikker på om barnet allerede kjenner til problemene.»

 

«Hva tror du den andre forelderen tenker om at barnet skal få informasjon?»

Fordeler og ulemper ved å gi informasjon

Diskuter fordeler og ulemper ved å gi informasjon til barnet.

 

«Hva hindrer deg i å informere barnet ditt?»

 

 «Hva tenker du vil være det verste som kan skje hvis barnet ditt får informasjon?» 

 

«Hva er du redd for kan skje?»

 

«Hva tror du kan være positivt for barnet ditt?»

 

«Barn ser og hører ofte mer enn vi voksne tror, og de får ofte med seg at “noe” skjer. Om de ikke har noen å prate med, kan kanskje usikkerheten, eller “dette ukjente” få større plass i barnets hverdag enn nødvendig»

 

Kartlegg og reflekter sammen med forelderen. Prøv å stille åpne spørsmål, vær undrende og utforskende på en respektfull måte.

 

Informer om barns behov

Del kunnskapen din om barns behov for å få vite hva som foregår, og fortell gjerne om erfaringer med å gi informasjon til andre barn som er i lignende situasjon. Fortell gjerne historier, og bruk brosjyrer eller annet materiell som kan bidra til økt innsikt (Se Litteraturoversikt)

Diskuter hvordan du eller dere best kan involvere den andre forelderen i neste samtale.

Om du er usikker på hva som skal til for å få gitt barnet den informasjonen det har krav på, kan en samtale med rollespill eller refleksjon med en erfaren kollega, en erfaringsmedarbeider eller andre «eksperter» kanskje hjelpe.

Tenk prosess

Forelderen kan ha behov for å venne seg til tanken på å involvere barnet sitt.

Kanskje dere bør ha en oppfølgingssamtale dersom forelderen fortsatt er usikker om barnet bør få informasjon. En oppfølgingssamtale kan også være til hjelp i de tilfellene det er utfordrende å få samtykke til å involvere den andre forelderen.

Når forelderen er usikker: Tekst
Portrett av mann som ser tvilende ned i bakken.
bottom of page