top of page
BARNESPOR 4: Welcome

Barnespor 4:
Guide til barnesamtaler

Med «barnesamtale» mener vi en samtale der barnet deltar. For at denne samtalen skal gi et godt resultat er forberedelse en forutsetning.

barnesamtale.jpg
  • Når forelderen mottar hjelpetilbud skal barnet inviteres til samtale, med mindre det er forhold som taler mot dette.

  • Barnesamtale kan i utgangspunktet foregå nesten hvor som helst.

  • Barnet må kjenne seg trygt for å få best mulig nytte av samtalen. Sjekk på forhånd om barnet ønsker å ha med en annen voksenperson fra for eksempel barnehage eller skole. ​

  • Barnesamtale kan være overveldende for barnet, det er derfor lurt å tenke prosess og eventuelt dele opp i flere samtaler.

  • Det kan være vanskelig som fagperson å vite hva det enkelte barn er opptatt av. Spør barnet i stedet for å anta hva som er viktigst

  • Hjelp familien med et hverdagslig språk om tabubelagte tema

  • Vær oppmerksom på at familier kan ha ulik kultur og forståelse for det å slite med rusproblem eller psykisk sykdom.

Slik kan du gjøre det

I arbeid med barn som pårørende er det et prinsipp at alle samtaler skal være barnefokusert. Som fagperson skal du sørge for at barneperspektivet løftes fram. Dere bør være to fagpersoner i samtalen med familien.

Girls Talking
BARNESPOR 4: About Me
bottom of page