top of page
Portretter av en barneskolegutt og en ungdomsjente

Tilnærmingsmetoder for ulike aldersgrupper: 

Tips til samtaler med barn i førskolealder

 Tips til samtaler med barn i barneskolealder

Tips til samtaler med ungdommer i ungdomsskolealder

Barn som er like gamle er ikke nødvendigvis på samme nivå når det gjelder modenhet. Begrepsbruk og forklaringer må derfor tilpasses det enkelte barnet, så godt det lar seg gjøre.

 

Barn som har levd med emosjonelle spenninger og kommunikasjonsutfordringer over tid kan ha svekket begrepsforståelse. Omgivelsene kan ha vært lite stimulerende, og barnet kan ha brukt sin energi på å mestre de vanskelige forholdene i hverdagen (Øvreeide 2009)

Forklaringer til barn på ulike alderstrinn

Forklaringer til barn på ulike alderstrinn: Tekst
bottom of page