Tips til samtaler med
barn i førskolealder

Railroad Set

Samtaler med små barn kan foregå sammen med foreldre, eventuelt at en kjent voksen fra barnehagen deltar. Alternativt kan du snakke med barnet alene.

Barn i førskolealder lærer gjennom lek, og vi bør tilstrebe en slik tilnærming når vi skal prate med barnet.

 

Bruk få ord og hjelp heller barnet til selv å sette ord på det som er vanskelig. Ta utgangspunkt i her-og-nå- situasjoner, i konkrete hendelser som ligger nær i tid.

 

Bruk gjerne dukker med ulike følelsesuttrykk, enkle fortellinger eller bildebøker.

 

«Mamma gråter ofte. Hva gjør du da? Hvem trøster deg da? Kanskje du får vondt i magen din når du blir lei deg»

 

«Pappa får hjelp på sykehuset og da blir pappa mer glad» (Se Bøker for små barn)

 

Det kan være stressreduserende å tegne. Tegn sammen med barnet basale følelser som det å være sint, være redd, være lei og være glad. Tegn gjerne en kakemann og la barnet tegne inn hvor de ulike følelsene kjennes i kroppen: «Hvilken farge skal vi sette på den følelsen?» Det kan også skape god kontakt å lese eller se i bøker, se film, spille spill eller bygge lego sammen.

Boken og utdrag fra filmen «Hvem kan hjelpe Jesper?» kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barnet om hvordan de opplever hverdagen sin. (Se Filmer)