top of page

Tips til samtaler med
barn i førskolealder

Barn leker med togsett innendørs.

Samtaler med små barn kan foregå sammen med foreldre, eventuelt at en kjent voksen fra barnehagen deltar. Alternativt kan du snakke med barnet alene.

Barn i førskolealder lærer gjennom lek, og vi bør tilstrebe en slik tilnærming når vi skal prate med barnet.

 

Bruk få ord og hjelp heller barnet til selv å sette ord på det som er vanskelig. Ta utgangspunkt i her-og-nå- situasjoner, i konkrete hendelser som ligger nær i tid.

 

Bruk gjerne dukker med ulike følelsesuttrykk, enkle fortellinger eller bildebøker.

 

«Mamma gråter ofte. Hva gjør du da? Hvem trøster deg da? Kanskje du får vondt i magen din når du blir lei deg»

 

«Pappa får hjelp på sykehuset og da blir pappa mer glad» (Se Bøker for små barn)

 

Det kan være stressreduserende å tegne. Tegn sammen med barnet basale følelser som det å være sint, være redd, være lei og være glad. Tegn gjerne en kakemann og la barnet tegne inn hvor de ulike følelsene kjennes i kroppen: «Hvilken farge skal vi sette på den følelsen?» Det kan også skape god kontakt å lese eller se i bøker, se film, spille spill eller bygge lego sammen.

Boken og utdrag fra filmen «Hvem kan hjelpe Jesper?» kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barnet om hvordan de opplever hverdagen sin. (Se Filmer)

​Tips til samtaler med barn i førskolealder: Tekst
bottom of page