top of page

Barnespor 1:
Når du er urolig for et barn

Du som møter barn og unge i ditt daglige virke kan være den første til å oppdage barn som lever med rusproblem eller psykisk sykdom i familien. Dette kan både skje i møte med barnet selv, søsken eller foreldre.

BARNESPOR 1: Welcome

Slik kan du gjøre det

Skriv ned og systematiser observasjoner, hva som blir sagt og hva som konkret skjer. Dette er viktig for at du på et senere tidspunkt skal kunne undre deg og utdype sammen med barn eller foreldre.

 

Rutiner i enhetene

Symptomer å være oppmerksom på

Undringer og refleksjoner

Involvere foreldre

Girl in Class
BARNESPOR 1: About Me
bottom of page