top of page

På et tidspunkt må du involvere foreldrene og ha en samtale med dem. Dette må du også snakke med barnet om. Du kan aldri love barnet at du ikke skal si noe videre, men du og barnet kan bli enige om at du skal snakke med foreldrene. Forklar barnet (alderstilpasset) hva du tenker å snakke med foreldrene om, og hvorfor du vil gjøre det.  Du bør ha med en kollega dersom begge foreldrene skal delta i samtalen.

Når dere skal ha samtale med foreldrene er det viktig å være konkret på hva som uroer eller bekymrer. Beskriv observasjoner og hendelser helt konkret og få sjekket ut hvordan dette stemmer med foreldrenes oppfatning. Eks: «De siste ukene har vi observert at Anders virker lei seg og sliten på mandager når han har vært hos pappa i helgen. Han gråter mye og er frustrert, men vil ikke snakke om det. Det er en endring som bekymrer oss. Vi lurer på om det er noe som du/ dere har lagt merke til?»


Den nødvendige samtalen – når samtalen handler om bekymringer for et barn og voksnes bruk av alkohol er en guide til en planlagt og godt forberedt samtale mellom profesjonelle og foreldre.

Målet med samtalen er å:

• dele bekymringer dere har for barnet med foreldrene

• skape et samarbeid med foreldrene, for å sikre barnets utvikling og trivsel

• sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet (og familien)

• avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser


Guiden består av en film og et hefte, som viser eksempel på planlegging, gjennomføring og oppfølging av en samtale med foreldre, når du er bekymret for et barn. 

Dersom bekymringen fortsatt er stor etter samtalen med foreldrene, skal du vurdere å melde bekymring til barneverntjenesten.

Involvere foreldre: Tekst
Bildet mann med skjegg

Involvere foreldre

bottom of page