top of page
Ung jente portrett

Tips til samtaler med ungdom 

Bli enig med ungdommen om hvilke begreper dere skal bruke, og spør konkret om hvordan han eller hun forstår de enkelte begrepene.

Ungdommer er ofte opptatt av om tilstanden er arvelig eller «smittsom».

«Noen ungdommer jeg har snakket med er redde for at de selv skal få rusproblemer eller psykiske vansker. At det er arvelig. Er det noe du har tenkt på?»

«Barn og unge kan arve noe vi kaller sårbarhet for å utvikle egne rusproblemer eller psykisk sykdom. Som barn lærer man for eksempel fra foreldrene sine hvordan man skal løse problemer. Din mamma prøver å få det bedre med å drikke, men det er ikke lurt, fordi hun mister kontrollen og alt blir mye verre. Du har mulighet til å bli bevisst hva slags forhold du vil ha til rusmidler. Du kan for eksempel bestemme deg for ikke å begynne å røyke, og vente med alkohol til du er over 18 år»

Ikke tematiser alt på en gang, møt ungdommen der han eller hun er.

 

«Hvis du er bekymret for at du kan få samme sykdom som pappa så kanskje vi skal gjøre avtale med en som du kan snakke med?»

 

«Hva tenker du om det jeg har sagt nå?»

 

Ungdommen trenger også å få snakke om konsekvenser av og frustrasjoner knyttet til foreldrenes tilstand.

 

«Du har fortalt at det er ofte pappaen din sier at han skal komme på fotballtreningen, men så klarer han ikke å holde det. Hvordan er det for deg?»

Det kan være verdifullt å også framheve gode minner.

 

«Kan du fortelle om en gang da pappa kom til fotballtreningen?»

 

Noen ungdommer har selv erfaring med psykiske vansker eller bruk av rusmidler.

 

«Har du prøvd alkohol selv? Hvordan opplevde du det?»  

 

Ungdommer kan også ha nytte av å bli kjent med hvilke lover som gjelder, og hvorfor de finnes. Det er dessuten viktig at ungdommer får vite hvor de selv kan få hjelp.

 

Lag eventuelt en kriseplan sammen med ungdommen. «Hva kan du gjøre hvis det skjer igjen?»

 

Det er viktig at ungdommen ikke sitter igjen med en følelse av ansvar for den voksnes muligheter for tilfriskning.

Noen barn og ungdommer vil ha behov for henvisning til ulike hjelpetjenester. Henvisning til BUP gjøres via fastlege og i samarbeid med foreldre.

Tips til samtaler med ungdom: Tekst
bottom of page