top of page

Tips til samtaler med
barn i barneskolealder

Barn i barneskolealder trenger å bli forklart at tilstanden til forelderen ikke er deres skyld. De har rett til å være glade og gjøre hyggelige ting, men de har også rett til å få være sur, lei seg, skuffet over og sint på foreldrene sine.

Bruk eksempler fra barnets hverdag, og ta utgangpunkt i det barnet forteller – bruk gjerne barnets egne ord. For eksempel kan du sammenligne rusavhengighet med allergi.


«Noen tåler ikke å spise nøtter. Da blir de svimle og kvalme. Pappaen din tåler ikke å drikke øl.»

Bruk fire A4-ark og tegn et ansikt på hvert av dem: Ett som smiler, ett som er sint, ett som er lei seg og ett som er redd. Legg arkene på gulvet. La barnet trekke lapper som beskriver ulike sitasjoner:

«Mamma ligger i sengen sin og gråter.» Be barnet gå til den følelsen det får da. «Hvor kjenner du det i kroppen? Hvordan kjennes den følelsen? Hvilken farge har den? Hva pleier du å gjøre når du kjenner den følelsen?»

 Hjelp eventuelt barnet med å finne mer hensiktsmessige måter å håndtere følelsen.

Hva kan konkret gjøres for at hverdagen skal bli lettere for barnet?

Tips til samtaler med barn i barneskolealder: Tekst
Image by 🇸🇮 Janko Ferlič
bottom of page