top of page

Sett fram litt frukt eller kjeks. Tegnesaker kan også gjøre det enklere for barnet. Et annet alternativ er å starte med en liten aktivitet, en lek eller en omvisning dersom samtalen foregår på døgninstitusjon. Tenk også på at rommet dere møtes i bør være hyggelig og tilpasset barnets alder, slik at barnet føler seg velkomment og ivaretatt. Det er fint å ha en lekekrok/aktivitetskrok slik at barnet kan «gå ut og inn» av samtalen.

Formidle til barnet hva du og foreldrene har snakket om i forkant– da er det lettere for barnet å forstå at det er greit å fortelle om ulike hendelser. Samtidig er det viktig å være klar over at barnet ofte har andre opplevelser som kan komme fram i samtale med barnet alene.

Forklar barnet litt om situasjonen:


«Du lurer sikkert på hvorfor du er her? Det er fordi mamma trenger hjelp til å slutte å bruke så mye tabletter, drikke alkohol, bruke narkotika etc. Når foreldre har sånne problemer, blir det vanskelig for barna også.»

«Vi snakker med mange barn hos oss, og de sier at det er godt å få vite litt mer, og noen synes det er fint å få spørre om det de lurer på. Mamma og jeg har snakket sammen før, og mamma (og pappa) tror også at dette vil være bra for deg. Ikke sant, mamma?» Det er viktig at mamma og (eventuelt pappa) bekrefter dette.

«Før vi bestemmer oss, kan jeg si litt om hvordan vi bruker å gjøre det hos oss. Jeg pleier å fortelle litt om hvordan foreldre kan forandre seg når de bruker tabletter (eller alkohol, narkotika, har psykisk sykdom), hva barn kan bli bekymret for, og hva som er vanlig at barn tenker på og er redd for. Kanskje vil du kjenne deg igjen i noe av dette?»

«Mange barn kan også tro at de har skyld i problemene i familien eller at de har ansvar for at mamma eller pappa skal bli friske. Slik er det ikke. Problemene til foreldre er aldri barns skyld eller ansvar.»

«Vi kan gjerne snakke om dette sammen med mamma eller pappa. Noen ganger synes barn at det er bedre å snakke litt med oss alene.»  


Det er fint om forelderen bekrefter at en slik samtale er bra for barnet og at barnet kan spørre om alt det det lurer på, og at barnet kan få snakke med en fagperson alene om det ønsker det.

Slik lager du en hyggelig atmosfære: Tekst
Jente i toårsalderen i lekerom

Slik lager du en hyggelig atmosfære

bottom of page