top of page

Å forklare ulike ord og begrep for barn

To jenter går på et skoleområde med armene rundt hveradnre

Forklaringene til uttrykkene nedenfor er ment å være en starthjelp – de er ingen fasit.

Rusmiddelbruk

Rusmiddelmisbruk og avhengighet

Abstinenser og fyllesyke

Rusbehandling

Snakkemedisin

Forklaringer og begrepsbruk bør avtales med foreldrene. Samtidig må du være bevisst på å ikke bidra til bagatellisering, hemmeligholdelse, bortforklaringer og ord som dekker over virkeligheten. Som fagperson skal du ha fokus på å snakke sant og være ærlig. Dersom det er forhold som foreldrene ikke ønsker at barnet skal få kjennskap til bør du akseptere foreldrenes ønske, med mindre du mener det er svært viktig for barnet å få vite om. I så fall må dere finne en måte å bli enige om det (Se Osen m.fl. 2015)

Forklare ulike ord og begreper for barn: Tekst
Forklare ulike ord og begreper for barn: Tekst
bottom of page