top of page

Snakkemedisin

Bli enig med foreldrene om hvilke ord og begreper det kan være greit å bruke. Dersom du bruker ordet snakkemedisin, er det lurt å sjekke ut hvilke assosiasjoner barnet har til ordet medisin. Tenker barnet på medisin som behandling, eller tenker det på medisin som noe man ruser seg på?


«Vet du hva medisin er?» «Hvorfor bruker vi medisiner?»


«Hvilke medisiner kjenner du til?»

«Å snakke om det som er vondt og vanskelig, kan være god medisin.»


«Noen ganger når vi har vondt i hodet, kan vi ta en Paracet – da blir det mindre vondt. Når vi er syke, må vi av og til ha medisiner som hjelper kroppen til å bli frisk. Når noen har rusproblemer eller tankesykdommer, kan de også trenge medisiner – noen ganger kan det være medisin å ta tabletter, men det vanligste er snakkemedisin. Det betyr at de snakker med andre voksne som kan mye om rusproblemer og psykisk sykdom» (Se Osen m. fl. 2015)

Snakkemedisin: Tekst
Intervjusitasjon der en voksen skriver noe i en bok i samtale med et ungt menneske.
bottom of page