top of page

Rusbehandling

Det finnes mange typer rusbehandling. Forklaring må tilpasses det enkelte barnet. Avtal med foreldrene hvilken forklaring de ønsker du skal bruke.

«Når noen ønsker å få hjelp til å slutte å bruke rusmidler, kan de få behandling. Noen bor et annet sted mens de får behandling, mens andre kan bo hjemme.»

Hvis forelderen får behandling på institusjon: «En institusjon er en slags skole eller et kurssted hvor man kan lære seg å leve uten rusmidler. På institusjonen jobber folk som er veldig flinke til å snakke med mennesker som er avhengig av rusmidler sånn som mammaen din. Hun får også oppgaver hun kan øve seg på. Mange må tilbake til institusjonen flere ganger for å bli helt friske, og noen klarer ikke å bli helt friske».

Hvis forelderen er på sykehus: «Hvis du skader deg eller blir veldig syk, må du kanskje til lege eller på sykehus. Pappa er på sykehus nå fordi han ikke greier å slutte med rusmidler, er veldig lei seg og redd. Der prøver de å hjelpe ham til å slutte å drikke, få det bedre, bli friskere.»

Vær konkret overfor barnet når du forklarer, og fortell om de ulike delene av behandlingen. Still gjerne spørsmål underveis for å sjekke om barnet har forstått det du har sagt. Vær ærlig med hensyn til hva behandlingen kan føre til. Ikke lov noe du ikke kan holde, for eksempel at pappa kommer til å slutte å drikke eller skal bli helt frisk. Si eventuelt noe om erfaringer fra andre:


«Det er vanlig for mange at de må i behandling flere ganger. Det er noen som blir fortere friske, og så er det noen som aldri klarer det. Vi skal i alle fall hjelpe pappa så godt vi kan.»

Rusbehandling: Tekst
Portrett av kvinne i profil
bottom of page