top of page
Jente ser ned, en voksenperson ser på henne som i et forsøk på å få henne i tale.

Hvordan snakke med barn om følelser

Barn som lever med rusproblem eller psykisk sykdom i familien kan ofte ha problem med eget følelsesregister. Ikke sjelden kan det ha sammenheng med at barnet har blitt utsatt for mange situasjoner og hendelser som har vært emosjonelt krevende og som barnet ikke har fått hjelp til å forstå, bekrefte og bearbeide. At barnet lærer å gjenkjenne, akseptere, regulere og dele egne følelser med andre vil være helsefremmende for barnet.

Sentrale spørsmål kan være:

  • Hvordan kan du kjenne igjen følelser?

  • Hvor i kroppen kan de sitte?

  • Hvordan håndterer du de følelsene som dukker opp?

  • Hvordan kan du vise dem til andre?

  • Hvordan kan du snakke om følelser?


Knytt følelser til konkrete situasjoner

Anerkjenn følelser barnet har

Kjærlighet, og det å være glad i

Håp

Skam

Sinne og hat

Tristhet

Skyld

Flauhet

Snakke- og skrivemedisin for barn

Hvordan snakke med barn om følelser: Tekst
bottom of page