top of page

Flauhet

Noen ganger blir vi flaue. Det kan være når noen gjør noe som vi selv, og kanskje også andre, synes er rart, eller ikke greit, eller når noen oppfører seg på en måte som vi synes er unormalt, pinlig eller nedverdigende for oss eller for dem som gjør det. Vi kan også bli flaue hvis noen gjør noe som vi tenker andre vil snakke stygt om eller le av.

«Når mamma har drukket vin, blir hun veldig blid og tøysete, og får høy, skingrende stemme, og hun prøver å klemme på meg og venninnen min. Jeg blir bare så flau, og jeg har mest lyst å bli usynlig.» «Når pappa kommer på fotballkamp og er manisk og gira så roper han og heier hele tiden. Han skjønner ikke at det er veldig pinlig og flaut for meg».


Spillet Hei – et spill om følelser, tanker og situasjoner kan brukes sammen med barn fra fireårsalderen. Det kan spilles av alle, også med foreldrene. Man trenger ikke å snakke om alle de største og vanskeligste følelsene alltid, men dele de man er trygge på først. 

Flauhet: Tekst
Tegning av jente som ser flau ut og snakker med jevnaldrende.
bottom of page