top of page

Skam

Skam er kanskje en av de aller sterkeste følelsene som preger familier med rusproblem og psykisk sykdom, og det er knyttet mye stigma og tabu til skam. Det er derfor viktig å skape åpenhet og hjelpe familien til å snakke om opplevelsen av skam. Barnet trenger også å få vite at det er mange barn som har det likedan og at rusproblem og psykisk sykdom er sykdom på lik linje med andre lidelser.

«Noen ganger kan det være sunt å kjenne på skam. Når man har gjort noe galt eller dumt og skammer seg etterpå, så vil den følelsen minne en på at man ikke skal gjøre det igjen. Men Anne hadde ikke gjort noe galt. Hun skammet seg over foreldrene sine.» Ruud, 2011).


Det er annerledes når skammen er knyttet til andre, og viktig å bidra til å frigjøre barnet fra foreldres skam selv om foreldrene ikke endrer seg.

Skam: Tekst
Tatoverte hender foran ansikt
bottom of page