top of page

Hvordan forberede barnet til barnesamtale?

Hvordan skal foreldre og fagpersoner samarbeide, og bør andre involveres?

 

Ha fokus på barnet i samtalen med foreldrene

Foreldrene kan ha behov for å diskutere egne utfordringer i sin relasjon. I slike tilfeller må du tydeliggjøre formålet med samtalen.

 «Jeg forstår at dere kan ha behov for å snakke om utfordringene mellom dere, og jeg kan gjerne hjelpe dere med å avtale en samtale for dette senere. I denne samtalen skal vi sammen finne ut hvordan vi best kan hjelpe barnet deres.»

Er det noen barnet har tillit til, som bør inviteres til barnesamtalen? En lærer, en helsesykepleier, en slektning? Dersom samtalen skal finne sted i spesialisthelsetjenesten er det viktig å allerede nå tenke gjennom hvem som skal overta «stafettpinnen» og følge opp barnet videre.

Forhold som er viktige å snakke med foreldrene om før barnesamtale:

 

Foreldrene må forberedes på at de i samtalen gir tillatelse til at barnet kan få fortelle og spørre om hva det har behov for, enten med foreldrene tilstede eller sammen med en fagperson. Dette er viktig for å trygge barnet og hindre eventuelle negative konsekvenser for barnet i ettertid.

Det er viktig å bli enige om hvem som skal si hva i samtalen, og at foreldrene er forberedt på hva du vil formidle til barnet. Barnet vil legge merke til det dersom det er uenigheter mellom foreldrene og deg som fagperson. Vis respekt for foreldrenes meninger, samtidig skal du ikke akseptere å omskrive virkeligheten. Et rusproblem bør kalles med sitt rette navn og ikke «pakkes inn» i andre forklaringer. Barn trenger ikke å vite alt, men det de får informasjon om skal være sant.

 

Avklar med foreldrene om dere kan bruke eksempler fra andre barn, eller om det er konkrete verktøy dere kan bruke i barnesamtalen.

  • Presiser viktighet av at samtalen skal være barnefokusert. Forhold og konflikter mellom foreldrene skal ikke være tema med mindre det er viktig for barnet

  • Avtal så konkret som mulig om det er tema foreldrene ikke ønsker det skal snakkes om. Barn kan likevel ta opp noe som foreldrene ikke er forberedt på, da er det viktig å møte barnet med respekt og ærlighet.

  • Bruk gjerne begrep som barnehagen har innført i samlingsstund eller som er kjent fra skole, samtaler med barnet eller i bøker, filmer og lignende

  • Hva ønsker foreldrene selv å formidle i samtalen, og hva vil de at fagpersonene skal si?

  • Foreldrene må forberedes på at de ikke må protestere på, bagatellisere eller benekte det barnet forteller, og heller ikke forlate rommet uten at det er avtalt på forhånd.

 

Foreldrene må også oppfordres til å formidle til barnet i møtet at det ikke har skyld i foreldrenes vansker, og virkelig mene det.

 

Forberede barnet på barnesamtale

Hvordan dette skal gjøres må tilpasses den enkelte familiesituasjon. Grad av hemmeligholdelse og konflikt og relasjonen mellom barnet og forelderen som er syk vil ha betydning for hvordan dette skal skje. Alder og barnets modenhetsnivå må også vurderes.

Det mest naturlige er kanskje at forelderen som har daglig omsorg eller begge foreldre sammen forbereder barnet i forkant av en barnesamtale. Det kan også være noen i barnehage, skole eller helsestasjon som bistår med forberedelse. Barnet bør helt konkret få vite hensikten med samtale, hvor den skal foregå, hvem skal delta, og så videre. Det kan også sendes skriftlig invitasjon til barnet der det forklares hva som skal foregå.

Når foreldrene er usikre eller ikke ønsker at barnet skal få informasjon, bruk samme framgangsmåte som for foreldresamtale

Vurder om samtale hver for seg kan være hensiktsmessig. Bruk tid og tenk prosess.

Hvordan forberede barnet til barnesamtale?: Tekst
Kvinne gir jente en klem
bottom of page