top of page

Forberedelse til foreldresamtalen

Hva vet du om barnets livssituasjon?


Les gjennom skjemaet Barnespor 2 - eller en annen kartlegging av barnets situasjon. Gjør deg kjent med opplysningene og kontakt eventuelt den som har foretatt kartleggingen. Er det opplysninger herfra som kan være til nytte i samtalen med forelderen?

Hvem er barnet (navn, alder, hvordan barnet fungerer?) Hvordan omtaler forelderen barnet sitt? Er forelderen positiv eller negativ til å snakke om barnet?

Avklar formålet med samtalen


Hva ønsker du å oppnå med denne konkrete samtalen? Hva er situasjonen i denne familien? Ønsker du å informere om barnets rettigheter? Ønsker du å motivere forelderen til å involvere barnet? Ønsker du å få samtykke til å involvere den andre forelderen? Ønsker du å planlegge en samtale med barnet?

Hvem skal delta i samtalen?

Dersom du ikke er helt trygg på denne typen samtaler, kan det være nyttig å ta med en mer erfaren kollega. Samtidig må du tenke gjennom hvordan dette kan oppleves for forelderen og høre om det er ok for han eller henne.

Avklar rollefordelingen dersom dere skal være to i samtalen. Skal begge ha samme funksjon, eller skal en av dere ha en støttefunksjon? Skal dere ha ansvar for hvert deres tema i samtalen? 
 

Hvor skal samtalen foregå?
 

De fysiske rammene kan være viktige for hvordan samtalen utarter seg. Finn et rom og omgivelser hvor foreldrene føler seg trygge og hvor samtalen kan gjennomføres uforstyrret.

Hva slags materiale vil du bruke?

Vil du benytte visuelle virkemiddel (brosjyrer, historier, bøker, film, tavle) eller andre verktøy? Skaff verktøyene og bli kjent med det aktuelle materialet før samtalen.

Forberedelse til foreldresamtalen: Tekst
Kvinne legger beroligende arm på skulderen til en annen kvinne
bottom of page