Når forelderen samtykker til at barna skal få informasjon

Informer om tilbudet hos dere

Berøm forelderen for å se og prioritere barnets behov. «Er det ok at jeg informerer deg om hvordan vi jobber med barn som er pårørende?»

 

Si litt om rutinene internt, hva enheten kan tilby, hvordan dere pleier å jobbe og erfaringene dere har.

 

Oppsummering av samtalen

Husk alltid å oppsummere samtalen sammen med forelderen for å sikre felles forståelse. Gjør gjerne også dette underveis. «Før vi avslutter samtalen, ønsker jeg at vi oppsummerer det vi har snakket om og blitt enige om. Det er for at vi begge skal være sikre på at vi har forstått hverandre.»

 

Avtal videre hvordan dere kan kontakte og invitere den andre forelderen til et felles foreldresamtale med tanke på å planlegge barnesamtale. Dersom det er problematisk, foreslå at du har en samtale alene med den andre forelderen.