top of page
barn brer over mor

Fakta om barn, rus og psykisk sykdom

 • Rusproblem eller psykisk sykdom i familien utgjør en risiko for barns utvikling og vekst
   

 • Det er vanlig at foreldre ønsker å beskytte barn gjennom å forsøke å holde rusproblemet eller de psykiske vanskene skjult.
   

 • Barn forstår ofte mer enn det foreldre tror
   

 • Barn kan lage sine egne forklaringer når de ikke vet
   

 • Barn må forholde seg til mye uforutsigbarhet i hverdagen
   

 • Atmosfæren i familien med hemmeligholdelse, taushet og skam er skadelig også for barn
   

 • Barn har en sterk lojalitet til foreldrene og vil ofte ha høy terskel for å dele «familiehemmeligheten» med andre
   

 • Barn forteller ofte ikke foreldrene hvor vanskelig de har det, de kan tenke at foreldrene har nok med sine egne problemer
   

 • Barn kan føle skyld for at de ikke klarer å få slutt på problemet
   

 • Barn kan miste fokus på egne følelser og behov
   

 • Å gi barn informasjon er en beskyttende faktor og kan bidra til at barn ikke utvikler egne problemer

Fakta om barn, rus og psykisk sykdom: Tekst
bottom of page