top of page

Rusrelaterte tema og psykisk helsearbeid er også folkehelsearbeid. Vi har derfor valgt å legge inn et barnespor som fokuserer på hvordan du som jobber i førstelinjetjenestene kan bidra til å etablere gode rutiner som kan bidra til alminneliggjøring og tidlig identifisering av problem.

Vi vet det kan ta mange år før rusrelaterte og psykiske problemer avdekkes, blant annet fordi ingen spør. At problemet er skjult betyr ikke at det er lite. Som fagperson må du bidra til å bryte taushet og skam, blant annet å normalisere å snakke om rus, og formidle at det er like vanlig å slite psykisk som å ha smerter i kroppen. Dersom din enhet har rutiner for å samtale om tema som rus og psykiske vansker kan det også være lettere å ta opp eventuell bekymring.


Spørsmål om psykisk helse og rus bør inngå i kartleggingssamtaler med brukere og pasienter i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester Mange kan synes det er vanskelig å snakke om egne utfordringer knyttet til psykisk helse, og rusproblemer kamufleres ofte i andre diagnoser eller problemområder.

Ved St. Olavs Hospital hadde Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i 2018 en kartlegging (Sandø 2019) blant 201 pasienter på indremedisinske avdelinger som viste at 20, 9 % av alle pasienter som anga at de har drukket alkohol siste 12 måneder, hadde en score på AUDIT tilsvarende mønster med risikofylt eller skadelig drikking, eller mulig alkoholavhengighet.

Folkehelse og tidlig innsats: Tekst
Bilde av en jente på en huske

Folkehelse og tidlig innsats

bottom of page