top of page

Hefter for barn og foreldre

Heftene i listen under finner du her

Når mamma eller pappa ruser seg. For barn og tenåringer som lever med voksne som ruser seg.

Hva er det med foreldrene mine? En håndbok for ungdom som har foreldre med psykiske problemer.

Skriv for livet. Tekster med fortellinger fra barn og ungdommer som har foreldre med psykisk sykdom eller misbruksproblemer.

Rusavhengig forelder. Hjelp til foreldre, til å forstå og ta vare på barna sine til tross for rusavhengigheten

Hvordan hjelper jeg barnet mitt? Håndbok for foreldre med psykiske problemer.

 

Hefter for barn og foreldre: Tekst
bottom of page