top of page

Når du kommer i kontakt med familiemedlemmer der en eller flere har utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser, ser du oftest bare «toppen av isfjellet». Du får vanligvis innsikt i en liten bit av en stor helhet. Nesten uten unntak er det sammensatte utfordringer, ofte med en lang historie for familien.


For at alle i familien skal få den hjelpen de trenger, kreves et helhetlig hjelpeapparat med ulike roller. Derfor er det viktig at du involverer enheter og samhandlingsnettverk som kan tilføre nødvendig kompetanse og som har mandat i dette arbeidet.

Helhetlig hjelp: Tekst
Bilde av pingvin på flytende isflak

Helhetlig hjelp

bottom of page