top of page

Hva er Barnespor?

  • Praktiske samtaleverktøy som kan være en støtte i det daglige arbeidet i kommuner og spesialisthelsetjenester.

  • Konkrete innspill som kan være til hjelp for å fange opp og kartlegge barn og foreldre.

  • Konkrete forslag til hvordan ulike samtaler kan foregå.

  • Samtaleverktøyene gir ingen «fasit», men må tilpasses enhver situasjon. Alle barn og familier er unike og må møtes forskjellig.
     

  • Det er viktig å presisere at Barnespor er ment som et supplement til andre verktøy. For fordypning vises det til vår oversikt over ressurser

Rus Midtnorge ok (42, 8 ).jpg

Illustrasjon:
Karen Turid Almås

bottom of page