top of page

KOMMUNENES ANSVAR

Bilde av norsk kystby

Kommunene har samme lovhjemler og ansvar som spesialisthelsetjenesten når det gjelder å ivareta barn som pårørende.


Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge fra 2019 har tydelige og sterke anbefalinger når det gjelder kommunenes ansvar i dette arbeidet. 


Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, BarnsBeste, har utviklet et e-læringskurs for helse og omsorgspersonell i kommunen

KOMMUNENES ANSVAR: Services
bottom of page