top of page

Lover

Barneloven § 35.Foreldreansvaret når foreldrene ikke er gift

Barnevernloven § 6-4. Opplysningsplikt

Barnehageloven § 21.Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten; § 22. Opplysningsplikt til barnevernet

Forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt).

Helsepersonelloven § 10a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller søsken; § 33.Opplysningsplikt til barnevernet

Opplæringsloven § 15-3. Opplysningsplikt til barnevernet; § 15-4. Opplysningsplikt til sosialtjenesten

Lover: Tekst
bottom of page