top of page

Nettsider

Helsedirektoratets temaside om pårørende


Avogtil.no

Oversikt over telefon- og chattetjenester for barn, unge og voksne.

Redd Barnas oversikt over telefon- og chattetjenester for barn og unge

Ungepårørende.no

Alderstilpasset informasjon for barn og unge som er pårørende.

Ung.no

Offentlig informasjonsnettsted for unge.

Barns Beste 

Nasjonalt kompetanse-nettverk for arbeid med barn som pårørende.

Blogg fra Barns Beste
Forskere, politikere,

erfaringskonsulenter og helsepersonell deler sin kunnskap og erfaring innenfor feltet barn som pårørende.

 

Pårørendeprogrammet

Ressurser for fagfolk - om pårørendearbeid.

 

Pårørendesenteret

Ressurser for pårørende.

Voksne for Barn
Filmer og andre verktøy til arbeid for barn som pårørende.

 

Helsenorge.no

Egne temasider om barns behov for åpenhet om forelders sykdom, og om tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus.

Kapittel 5 i pårørendeveilederen handler om Informasjon og støtte til barn som pårørende

(Helsedirektoratet)

Ung-Snakk
Et chattetilbud for barn og unge som kjenner noen som sliter med alkohol, rus eller vonde tanker. 

Nettsider: Tekst
Dataskjerm uskarp
bottom of page