Fire Barnespor

barn, rus og psykisk helse. barn som pårørende
kartlegging illustrasjon. Oversikt over barnas livssituasjon. Barn og rus. Barn og psykisk helse

For deg som møter barn, unge og foreldre i ditt daglige arbeid, enten i barnehage, skole, helsesykepleiertjeneste eller i ulike voksentjenester.

Forslag til skjema som kan være til hjelp for å få oversikt over barnets livssituasjon. Mot slutten av samtalen kan du sammen med forelderen føre opplysningene på skjemaet. Skjemaet arkiveres i forelderens journal, som papirversjon eller digitalt.

Forslag til hvordan du kan ta opp ulike tema med en eller begge foreldre, for å få kunnskap om barnets situasjon, motivere til å involvere barnet og planlegge hvordan dere best kan gjøre det. Her finner du også forslag til hvordan du kan møte forelderens reaksjoner når han eller hun tilbys hjelp for å sikre barnet nødvendig og tilpasset informasjon. Begge foreldre bør involveres.

jenteportrett.jpg

Forslag til hvordan du kan strukturere samtalene i en trygg kontekst for å sikre at barnets behov blir ivaretatt. Her ligger også påminnelser om hva barn kan ha behov for å vite.