Barnespor

barn, rus og psykisk helse. barn som pårørende
kartlegging illustrasjon. Oversikt over barnas livssituasjon. Barn og rus. Barn og psykisk helse

For deg som møter barn, unge og foreldre i ditt daglige arbeid, enten i barnehage, skole, helsesykepleiertjeneste eller i ulike voksentjenester.

Forslag til skjema som kan være til hjelp for å få oversikt over barnets livssituasjon.  Skjemaet arkiveres i forelderens journal, som papirversjon eller digitalt.

foreldresamtale.jpg

Forslag til hvordan du kan ta opp ulike tema med en eller begge foreldre for å få kunnskap om barnets situasjon. Her får du også tips til å motivere til å involvere barnet, og til hvordan  du møter foreldrenes reaksjoner. 

jenteportrett.jpg

Forslag til hvordan du kan strukturere samtalene i en trygg kontekst for å sikre at barnets behov blir ivaretatt. Her ligger også påminnelser om hva barn kan ha behov for å vite.