Fire Barnespor

For deg som møter barn, unge og foreldre i ditt daglige arbeid, enten i barnehage, skole, helsesykepleiertjeneste eller i ulike voksentjenester.

Forslag til skjema som kan være til hjelp for å få oversikt over barnets livssituasjon. Mot slutten av samtalen kan du sammen med forelderen føre opplysningene på skjemaet. Skjemaet arkiveres i forelderens journal, som papirversjon eller digitalt.

Forslag til hvordan du kan ta opp ulike tema med en eller begge foreldre, for å få kunnskap om barnets situasjon, motivere til å involvere barnet og planlegge hvordan dere best kan gjøre det. Her finner du også forslag til hvordan du kan møte forelderens reaksjoner når han eller hun tilbys hjelp for å sikre barnet nødvendig og tilpasset informasjon. Begge foreldre bør involveres.

Forslag til hvordan du kan strukturere samtalene i en trygg kontekst for å sikre at barnets behov blir ivaretatt. Her ligger også påminnelser om hva barn kan ha behov for å vite.

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge 2020

  • Facebook