top of page

Blå Kors Barnas Stasjon
er for familier i sårbare livssituasjoner med minst ett barn i alderen 0-12 år, samt gravide. Barnas Stasjon har avdelinger i flere byer i Norge Se

Blå Kors KOMPASSET
gir råd, veiledning og terapi til ungdom og unge voksne mellom 14 og 35 år og har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Kompasset har avdelinger i flere byer i Norge. Se

SMIL – styrket mestring i livet
er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge som har foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer.

BAPP Gruppetilbud for barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer
RKBU Midt-Norge

Målet med BAPP er å sette i gang forebyggende tiltak i kommunene for å redusere belastningen for barn av foreldre som sliter med avhengighet eller psykiske problemer. BAPP finns i enkelte kommuner i Midt-Norge.

Voksne for Barn
er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse. De samarbeider med kommuner og spesialisthelsetjenester. 


BAR – Barn av rusmisbrukere
har ulike tilbud til barn og unge som er vokst opp i familier med rusbelastning. 

Tilbud for barn, unge og familier: Tekst

Tilbud for barn, unge og familier

barn på lekerom
bottom of page