top of page

Ved mistanke om vold eller overgrep

Ved mistanke om at barnet kan være utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vitne til vold fra foreldre eller øvrig familie i nære relasjoner, skal virksomhetsleder eller nærmeste fagleder kontakte barneverntjenesten eller politiet. Det skal ikke tas kontakt med foreldre/ foresatte/ andre nære relasjoner.

NB! Det er ikke krav til at du må ha konkret dokumentasjon når du har en mistanke om at et barn er utsatt for vold eller overgrep. Det vil si at «magefølelsen» er tilstrekkelig for å sette i gang drøfting og vurdere bekymringsmelding til barneverntjenesten! Det er virksomhetsleder sitt ansvar å melde videre og representere virksomheten. Dersom leder ikke melder fra, har den ansatte et selvstendig ansvar for selv å gjøre det, jfr. opplysningsplikten til barneverntjenesten.


Barneverntjenesten vil drøfte saken sammen med melder, og i fellesskap vurdere videre handling/ tiltak. Dersom en ansatt fortsatt er bekymret etter møtet med barneverntjenesten, skal det sendes bekymringsmelding til politiet. Virksomheten har ansvar for videre framdrift. Det skal være klart for alle hvem som skal gjøre hva. Det er barneverntjenesten, i samråd med politiet, som avgjør det videre forløp i saken.

Mann i silhuett med truende knyttneve
Ved mistanke om vold eller overgrep: Tekst
bottom of page