top of page
Tegning av lite barn som brer over sin mor som ligger på sofaen med hodet ned mot puta.

 

Barnespor er laget for helsepersonell og andre fagpersoner, som jobber med foreldre, søsken, barn og unge. Her er nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. 

Illustrasjon: Karen Turid Almås

STARTSIDE: Welcome

Barnespor
Samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien

STARTSIDE: Tekst

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Søren Kierkegaard

Portrettegning av Søren Kierkegaard

For å bestille Barnespor i papirversjon kontakt:

Ved innspill knyttet til nettsiden kontakt: 

Søren_Kierkegaard_(1813-1855)_-_(cropped
bottom of page