Barnespor er laget for helsepersonell og andre fagpersoner, som jobber med foreldre, søsken, barn og unge. På denne nettsiden finner du nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom
 

Hva er Barnespor?

Rusrelaterte og psykiske problemer i et barne- og familieperspektiv.


Definisjoner på begrep brukt i barnespor

 
 

Barnespor – samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien

Søren Kierkegaard

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Søren_Kierkegaard_(1813-1855)_-_(cropped

Bestill Barnespor i papirversjon her

952 72 301

korus og fylkesmann logo sammen.PNG