Barnespor 4:
Guide til barnesamtaler

Hva er en barnesamtale?

Med «barnesamtale» mener vi en samtale der barnet deltar. For at denne samtalen skal gi et godt resultat er forberedelse en forutsetning.

Når forelderen mottar hjelpetilbud skal barnet inviteres til samtale, med mindre det er forhold som taler mot dette. Barnesamtale kan i utgangspunktet foregå nesten hvor som helst. Det er viktig å tilpasse situasjonen slik at det blir mest mulig på barnets premisser.

 

Barnet må kjenne seg trygt for å få best mulig nytte av samtalen. Sjekk på forhånd om barnet ønsker å ha med en annen voksenperson. Å ha med en representant som barnet kjenner fra for eksempel barnehage eller skole kan ha stor betydning for videre oppfølging og ivaretakelse av barnet.

Barnesamtale kan være overveldende for barnet, det er derfor lurt å tenke prosess og eventuelt dele opp i flere samtaler. Det kan være vanskelig som fagperson å vite hva det enkelte barn er opptatt av. Det er derfor viktig å stille spørsmål til barnet og ikke bare anta hva som er viktigst. Kanskje er det noe helt annet barnet tenker på, som det ikke får fortalt fordi ingen spør.

 

Barnesamtale handler også om å hjelpe familien med et hverdagslig språk for å kunne snakke om det som i mange tilfeller har vært tabubelagt. Det er også viktig å være oppmerksom på at familier kan ha ulik kultur og forståelse for det å slite med rusproblem eller psykisk sykdom.

 

Slik kan du gjøre det

I arbeid med barn som pårørende er det et prinsipp at alle samtaler skal være barnefokusert. Som fagperson skal du sørge for at barneperspektivet løftes fram. Dere bør være to fagpersoner i samtalen med familien.

Girls Talking